EdisiViral.Com Search Guest Post Login
Loading...

Buku Panduan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Edisi Kedua

5 month ago, 09-Jan-2020

Panduan Pelaksanaan PBD Edisi Ke-2 ini telah dikemaskini dengan maklumat yang terkini.

Bab 6 yang berkaitan PBD Berasaskan Projek telah ditambah untuk menerangkan cara mentaksir projek bersama rubrik yang dibangunkan.

Bab 8 yang berkaitan Pengurusan Pentaksiran Bilik Darjah memberi penerangan tentang pengurusan PBD di sekolah supaya pelaksanaan PBD lebih berkesan dan berkualiti.

Selain itu, penerangan tentang Templat PBD Tahap 1 juga disisipkan dalam Bab 3 dan penerangan tentang Penjaminan Kualiti Pentaksiran Bilik Darjah juga ditambah baik dalam Bab 5.

MUAT TURUN: BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PBD EDISI KEDUAMUAT TURUN: BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PBD EDISI KEDUA

SUMBER : cikgushare.com

Loading...

Loading...

Live Website Traffic


loading...