Infografik ERA - Fungsi Lubang Pada Kasut Yang Anda Tak Tahu

Apakah fungsi lubang kecil pada bahagian tepi kasut anda?

ERA fm
Website: http://era.fm
Facebook: http://fb.era.fm
Twitter: http://twitter.era.fm
YouTube: http://youtube.era.fm
Instagram: http://instagram.era.fm